Penyempurnaan Pindah Milik (POT)

house, property, hand-3963987.jpg

house, property, hand-3963987.jpg

 

Adakah anda pernah dengar akan istilah “Penyempurnaan Pindah Milik (“POT”)?

Secara amnya, apabila seseorang Pembeli membeli hartanah, contohnya rumah, tanah dan bangunan-bangunan lain, adakah pembelian tersebut menjadikan pembeli itu sebagai pembeli/pemilik yang sah selepas Perjanjia Jula Beli ditandatangani? Jawapannya bboleh jadi ya dan dalam masa yang sama pembeli mungkin tidak menjadi pembeli tetapi dalam masa yang sama pembeli mungkin tidak menjadi pembeli yang sah melainkan nama pembeli tersebut didaftarkan di Pejabat Tanah. Seperti yang diperuntukkan dalam Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56), salah satu syarat untuk mendaftar nama pemilik/pembeli adalah dengan menandatangani Borang 14A (Borang Pindahmilik). Pembeli dikehendaki untuk menandatangani Borang 14A dan kemudian Pejabat Setem akan mengajudikasikan boring tersebut. Selepas itu, Borang yang sama akan didaftarkan di Pejabat Tanah. Pendaftaran ini merupakan kaedah bagi membuktikan bahawa pemilik itu adalah pemilik yang sah ke atas hartanah tersebut dari segi undang-undang. Sekiranya Pembeli membeli mana-mana hartanah yang masih di bawah Hakmilik Induk. Pembeli tersebut berkemungkinan tidak perlu menandatangani Borang 14A. Hakmilik Induk merujuk kepada hakmilik yang mewakili keseluruhan bangunan/tanah termasuk semua kawasan atau kemudahan yang dikongsi Bersama yang didaftarkan di bawah nama Pemaju/tuan punya hartanah. Hakmilik Induk itu hakikatnya bukan hakmilik yang muktamad kerana ia harus dipecah bahagian kepada Hakmilik Individu/Hakmilik Strata. Apabila Hakmilik Induk telah dipecah bahagian dan hakmilik yang berkenaan telah didaftarkan sebagai Hakmilik Individu/Strata, procedure seterusnya yang perlu dilakukan ialah melengkapkan pendaftaran pemindahan hakmilik ke atas hartanah daripada Pemaju kepada Pembeli, Proses ini dikenalo sebagai Penyempurnaan Pindah Milik (POT).

Prosedure Penyempurnaan Pindah Milik (POT)

 

Prosedur untuk Penyempurnaan Pindah Milik boleh dibahagikan kepada 2 peringkat, iaitu proses menandatangani Borang 14A dan proses pendaftaran.

Pertama sekali, Pembeli dan Pemaju perlu menandatangani Borang 14A, di mana bornag tersebut adalah surat cara yang sah yang termaktub dalam Kanun Tanah Negara bagi proses pindah milik ini. Kemudian, Pemaju akan memulangkan Borang 14A tersebut Bersama dengan Hakmilik individu/Hakmilik Strata yang asal dan Bersama dokumen-dokumen lain yang relevan yang merupakan prasyarat untuk proses pendaftaran nanti. Apabila kedua-dua pihak telah menandatangani Perjanjian Jual Beli. Borang 14A tersebut perlu diadjudikasi.Peguamcara yang dilantik bagi prosedur ini hendaklah  mengemukakan Borang 14A yang telah ditandatangani untuk proses adjudikasi di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (“LHDNM”) bagi menentukan jumlah bayaran duit yang perlu dibayar oleh pembeli. Jumlah duit setem adalah berdasarkan pengiraan nilai hartanah tersebut seperti yang dimeterai dalam Perjanjian JUal Beli (“Duit Ad Valorem”). Setelah Notis Taksiran dikeluarkan oleh LHDNM. Pembeli diberi tempoh tiga puluh (30) hari untuk membuat pembayaran bagi mengelakkan sebarang penalty yang boleh dikenakan oleh LHDNM terhadap pembeli. Walau bagaimanapun, Pembeli juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengecualian bagi bayaran duti setem berdasarkan mana-mana pengecualian yang diberi oleh LHDNM (jangan lupa untuk mendapatkan nasihat Peguam anda mengenai perkara ini).  Proses menandatangani Borang 14A ini mengambil masa lebih kurang antara dua (2) ke enam (6) bulan, bergantung kepada pelaksanaan dan pemulangan dokumen oleh Pemaju serta masa yang diambil untuk proses adjudikasi. Proses seterusnya ialah proses pendaftaran. Peguam yang dilantik perlu mengemukakan Borang 14A yang telah disetemkan kepada Pejabat Tanah untuk pendaftaran dan dokumen-dokumen berikut hendaklah dikemukakan bersekali dengan pendaftaran tersebut:

  • Hakmilik Individu/Strata yang asal
  • Salinan Kad Pengenalan yang Sah
  • Dokumen Pengenalan Pemaju (Borang 24/Borang 49/ boring-borang lain yang dikehendaki oleh pegawai tanah untuk syarikat):
  • Yuran pendaftaran (bergantung pada yuran yang ditetapkan oleh Pejabat Tanah):
  • Salinan Cukai Tanah dan Resit Taksiran semasa yang telah dibayar

Apabila semuadokumen sudah lengkap dan teratur, Pejabat Tanah akan membuat pendaftaran hakmilik dan kemudian memaklumkan kepada pihak peguam sebaik sahaja proses pendaftaran itu selesai. Proses pendaftaran mengambil masa lebih kurang (7) hari hingga ke (1) bulan (mengikut Prosedur Operasi Standard (SOP) Pejabat Tanah) yang terlibat. Sebaik sahaja nama Pembeli telah didaftarkan, Pembeli tersebut akan menjadi pemilik hartanah yang sah!

Bagaimana pula dengan hak bank terhadap hartanah  anda? Hal ini akan dibincangkan dalam topik seterusnya iaitu “Penyempurnaan Gadaian (“POC”)”! Proses ini kebiasaanya dibuat bersekali dengan Bersama POT. Nantikan informasi lebih lanjut dari kami!

Disediakan Oleh,

Nur Hafizah Abdullah

TETUAN MISYAIL OTHMAN & CO

Share:

More Posts

DATIN SERI ROSMAH BT MANSOR V PUBLIC PROSECUTER [2021] MLJU 2394 COURT OF APPEAL (PUTRAJAYA) Stay Proceedings in Criminal Cases Facts of the case 1.   

NBR LWN MAIS [2018] SLRHU 7

  NBR LWN MAIS [2018] SLRHU 7 Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam Pengisytiharan Keluar Agama Islam Fakta kes 1.    Plaintif iaitu NBR telah dilahirkan pada

Send Us A Message